De 17 Verdensmål

Hvem skal du have fat på?

Vil du høre mere om potentielle samarbejder om verdensmål, så tag fat i direktør Bjørn Bauer.

De 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling udstikker en både holistisk og universel forståelse af bæredygtighed. Holistisk, idet verdensmålene omfatter både miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn, der hænger sammen på kryds og tværs. Universel, idet verdensmålene er udviklet af FN, er ratificeret af alle verdens statsledere og er målrettet både regeringer, kommuner, virksomheder, organisationer såvel som forbrugere.

 

Verdensmålene tilbyder et rammeværk, der kan anvendes til at reducere vores negative påvirkning og øge vores positive indvirkning på miljø og samfund. PlanMiljø har siden verdensmålenes fødsel i 2015 arbejdet indgående med dette rammeværk som et konkret og visionært redskab i relation til udvikling af både private virksomheder og offentlige organisationer.

Hvad kan vi?

PlanMiljø har udarbejdet og kvalitetstestet både et samlet procesforløb og en række værktøjer, der hjælper virksomheder og organisationer med at arbejde strategisk med verdensmålene.

  • Det første skridt i processen er at udvikle en overordnet vision for arbejdet med bæredygtighed.

  • Dernæst kortlægges virksomhedens påvirkning på de 17 verdensmål og de 169 delmål via. en interaktiv og samskabende proces.

  • En sådan kortlægning skaber input til, hvilke indsatsområder, der skal prioriteres.

  • Når indsatsområderne er valgt, udarbejdes en handlingsplan med KPI’er, mål og aktiviteter, der sikrer, at visionen opnås.

  • Procesforløbet med fordel afsluttes med udviklingen af en kommunikationsplan der sikrer, at organisationen kommunikerer deres arbejde med verdensmålene på en troværdig og appellerende måde.

 

PlanMiljø tilpasser forløbet til og i samarbejde med den respektive organisation. Ofte kan det være relevant at arbejde med de organisatoriske forhold for at sikre, at lederskab, kultur, systemer og kompetencer understøtter arbejdet med verdensmålene.

Screenshot 2020-07-03 at 10.06.21.jpg
Verdensmål.jpg

Hvad har vi lavet?

Vi har i PlanMiljø trykprøvet vores verdensmålsforløb på flere virksomheder og organisationer med positiv respons. Virksomhederne – fx MAN Energy Solutions og MBH, oplever, at verdensmålsforløbet hjælper dem med at fokusere og måle udviklingen af deres arbejde henimod en mere bæredygtig forretningsmodel. De offentlige organisationer, fx Vejdirektoratet, finder et ståsted i relation til verdensmålene og kan udpege retningen for det fremtidige arbejde.

I DIEH faciliterer vi sammen med PlanMiljø projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med PlanMiljø; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.

Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som PlanMiljø stod for. PlanMiljø gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.

Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

PlanMiljø har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.  

Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 PlanMiljø, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre, blandt andet udskiftning af flere af vores rengøringsprodukter til nogle mere miljøvenlige, brug af nye mikrofiberprodukteer samt indkøb af nyt miljømærket arbejdstøj til vores ansatte. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale PlanMiljø til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

In 2017, PlanMiljo ApS under the leadership of Mr Bjorn Bauer undertook an assignment for the SWITCH-Asia Sustainable Consumption and Production (SCP) National Policy Support Component (NPSC) for Sri Lanka project funded by EU which was operative for a period of 4 years from 2015-2019. Through this assignment, Mr Bauer immensely contributed to the development of a new realistic and feasible strategy and action plan to guide Sri Lanka’s SPP. As part of the assignment, he developed a comprehensive training module for SPP to create awareness of policy makers and procurement personnel of the state sector as well as of suppliers of goods and services. These activities contributed to place focus on SPP as a strategic and political tool to promote sustainability, to ensure the competencies among public procurers to carry out SPP, and increase competencies among suppliers to meet the demand on sustainable products and services.   

Gamini Senanayake, Gamini Senanayake Associates Private Limited

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med Planmiljø, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i Planmiljø som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for Planmiljø og deres medarbejdere!

Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Featured projects

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

Samarbejdspartnere og kunder

About PlanMiljø:

PlanMiljø is an environmental consultancy firm offering policy analyses, evaluations, project development, and communication and dissemination of complex environmental agendas. Established in 1990 and with 15 staff members today, PlanMiljø has since carried out assignments in more than 60 countries. Its main customers are the Danish Ministry of Environment, the Nordic Council of Ministers, the EU Commission, ILO, SIDA, the World Bank and UN agencies, as well as a wide range of private businesses.

Contact us

PlanMiljø ApS

Ellevej 5, Østrup 3670 Veksø
planmiljoe@planmiljoe.dk
Tlf: +45 46 76 24 00

CVR: 30 71 61 67

cookie politik    |    ©2020 PlanMiljø

  • LinkedIn