Tekstiler

Beklædning og tekstiler er de forbrugsområder som har den største miljøpåvirkning efter de store 3: Bil, Bøf og Bolig. Vores køb af tøj og tekstiler bidrager med gennemsnitligt 650 kilo CO2 om året: Dette er mere end vi kan budgettere med hele vores forbrug i 2050, hvis vi skal nå målene i Paris Aftalen. 

 

Alle aktører er nødvendige at have med i spil for at gøre tekstilproduktion og -forbrug mere bæredygtigt. Individuelle virksomheder kan begynde -eller fortsætte den grønne -og cirkulære omstilling ved at bruge "cleaner" og "leaner" produktionsteknologi og -teknikker, ved at sælge kvalitet frem for kvantitet og ved at designe for holdbarhed, reparation og genanvendelse. Eller med at eksperimentere med alternative forretningsmodeller og strategier såsom leasing, upcycling, brug af genanvendte materialer i tekstilprodukter, take back-ordninger m.fl.. Forbrugere kan købe grønnere produkter, dele, reparere og købe brugt. Og myndighederne kan skabe de rigtige rammer, der fremme den grønne omstilling blandt både brands, producenter samt offentlige og private forbrugere. 

 

Hos PlanMiljø arbejder vi indgående i alle led i værdikæden, på tværs af mange forskellige aktører og på mange forskellige niveauer. Vores tilgang er, at udfordringerne skal løses gennem tværgående indsatser, der dels belyser behov for nye styringsmidler fra myndigheder, kapacitetsbygning samt certificering i den grønne omstilling hos virksomheder og offentlige indkøbere, og dels undersøger adfærden blandt brugerne i værdikæden.

 

Hvad kan vi?

PlanMiljø’s konsulenter har indgående indsigt i værdikæden helt fra design og produktion af nye beklædning til indsamling -og behandling af brugte tekstiler, og vi kan levere specialiseret viden om den grønne og cirkulære omstilling. Vi har udviklet kortlægningsmetoder og har stor viden om flows af fibre, garn, metervarer og færdig produkter gennem værdikæden og helt til end-of-life, og vi har bl.a. leveret anbefalinger om styringsmidler for at fremme cirkularitet på kommunalt, nationalt og Europæisk niveau. 

 

Vi kender til de udfordringer som virksomheder står over for i den cirkulære og grønne omstilling samt til strategier der kan overvinde disse. Vi kan skræddersy løsninger som passer til en virksomheds aktiviteter, produkter og kundetyper, og vi har hjulpet adskillige virksomheder med at finde den nødvendige økonomiske støtte til at tage dem igennem den grønne omstilling. På forbrugersiden har vi et hold af dygtige antropologer og sociologer, der kan undersøge forbrugeradfærd og nudge forskellige brugersegmenter mod mere cirkulær adfærd.  

 

PlanMiljø har gennem 7 år opbygget et stort netværk af aktører i tekstilværdikæden og blandt myndigheder, og vi ynder at sætte nye aktører med spændende løsninger sammen med etablerede spillere for i samarbejde at styrke den cirkulære omstilling.

Hvad har vi lavet?

PlanMiljøs specialister har igennem de seneste 7 år:

 

 • Samlet input fra flere hundrede interessenter på tværs af Europa til den kommende EU Strategi for Bæredygtige Tekstiler gennem workshops og åben konsultation (EU-Kommissionen)
   

 • Lavet guidelines for separat indsamling af post-consumer tekstiler for Europæiske indsamlere og kommuner (EU-Kommissionen)
   

 • Lavet en case-samling af best practice for indsamling af tekstiler i Europæiske storbyer (European Clothing Action Plan)
   

 • Kortlagt flows af nye beklædning og tekstiler og post-consumer tekstiler helt til deres endelige destination udenfor Europa, samt vurderet deres sociale, økonomiske -og miljømæssige påvirkninger. Dertil har vi kommet med anbefalinger til tiltag for at forbedre disse (flere projekter for henholdsvis EU Joint Research Center, Miljøstyrelsen, den norske Miljødirektorat og Nordisk Ministerråd)
   

 • Styret flere analyse om cirkulære forretningsmodeller og støttende tiltag, producentansvar og den global værdikæde for post-consumer tekstiler under det 4 år lange Mistra Future Fashion-program
   

 • Indsamlet best practice fra seks nabolande til Danmark om indsamling og behandling af post-consumer tekstiler og tekstilaffald for at forberede Danmark til at implementere EU-kravet om separatindsamling inden 2025 (Miljøstyrelsen) 
   

 • Udviklet en case-samling af danske SMV’er der er godt i gang med den cirkulære omstilling (Miljøstyrelsen)
   

 • Udviklet en case-samling af nordiske brands der bruger genanvendte indhold i nye produkter samt designer deres produkter for nemmere genanvendelse (Nordisk Ministerråd og Miljøstyrelsen)
   

 • Hjulpet flere firmaer med at få miljøcertificeret deres tekstilprodukter (Elsk, Turtle Workwear, Önling, Yndlings, Nordiske Microfiber, Tønnesen m.fl.)
   

 • Hjulpet adskillige firmaer med at udvikle cirkulære forretningsmodeller som leasing, design for genanvendelse (Vigga.us, Houdini Sportswear, Kentaur Workwear, FabricAid, Organicup)
   

 • Udviklet eco-design kriterier for tekstiler samt møbler (Nordisk Ministerråd)
   

 • Kortlagt København Kommunes indkøb og behandling af tekstiler inklusiv afskaffelse og udviklet anbefalinger for miljømæssige forbedringer (Københans Kommune)  
   

 • Kortlagt hotelsektorens indkøb og håndtering af tekstiler og udviklet anbefalinger for en mere cirkulær tilgang (Københavns Kommune)
   

 • Udviklet guidelines for indkøbere i de nordiske sundhedssektorer for en grønnere offentlig indkøb af tekstiler (Nordisk Ministerråd)
   

 • Assisteret en kommune med at udvikle grønne og cirkulære indkøbskriterier for tekstiler (Gladsaxe Kommune)
   

 • Beregnet klimaaftrykket for en region og en kommunes indkøb af tekstiler, udviklet grønne tiltag og sammenlignet klimabesparelse af disse (Region H, Københavns Kommune og Gate21) 
   

 • Udviklet en detaljeret beregningsmetode for beregning af CO2-besparelse fra genbrug af beklædning og andre tekstiler samt andre produkter i genbrugsbutikker (Røde Kors)
   

 • Iværksat en platform og events for at engagere unge mennesker i en cirkulære tilgang til køb, vedligeholdelse og upcycling af beklædning (Tuborg Fonden og RE:WAIR)
   

 • Kapacitetsbygning hos en social-økonomiske netværk af kvinder i upcycling af tekstilaffald til nye produkter (i Tråd med Verden)
   

 • Været hovedrådgivere for en udstilling for børn og unger om bæredygtig køb og håndtering af tekstiler og andre produkter (Experimentarium)
   

 

"DIEH faciliterer vi sammen med PlanMiljø projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med PlanMiljø; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor."


Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

"Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med PlanMiljø. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår PlanMiljø at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med."


Thomas Trads Hansen, Direktør, Aluproff

"HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som PlanMiljø stod for. PlanMiljø gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde."


Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

"Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 PlanMiljø, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre, blandt andet udskiftning af flere af vores rengøringsprodukter til nogle mere miljøvenlige, brug af nye mikrofiberprodukteer samt indkøb af nyt miljømærket arbejdstøj til vores ansatte. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale PlanMiljø til at facilitere en miljømærkningsproces."


Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

"PlanMiljø har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren."


Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

"Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med Planmiljø, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i Planmiljø som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for Planmiljø og deres medarbejdere!"


Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Udvalgte nyheder

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

Samarbejdspartnere og kunder