Plastik

Hver dag bruger vi en lang række produkter, der er lavet helt eller delvist af plastik – og det er næsten umuligt at forestille sig, at vi kan undvære plastik i hverdagen. Plast er på mange måder et fantastisk produkt, da det kan erstatte tungere materialer, så som metal og glas, og fx kan hjælpe til at forlænge madvarers holdbarhed og dermed begrænse madspild (her eventuelt link til hvor gode vi er til madspild). Vi har dog samtidig den udfordring, at langt størstedelen af plasten fremstilles af fossile brændstoffer og at plastik kun i meget lille omfang genanvendes i dag. Dette er rigtig ærgerligt, da masser af plastik sagtens kan genbruges og genanvendes, og der findes i Danmark et stort uudnyttet marked for genanvendelse af plastik. I PlanMiljø søger vi derfor at løfte mulighederne for at øge genbrug og genanvendelse af plast, og det gør vi ved at kigge på hele værdikæden fra ressourceoptimering i produktion over indsamling og behandlingsmuligheder af forskellige plastiktyper til policy- og strategiudvikling for øget genanvendelse og genbrug.

 

Hvad kan vi? 

PlanMiljø har i mange år arbejdet med plastik som ressource og har bare de seneste fem år gennemført lang en række projekter med anvendelse og håndtering af plastik som tema. Vi har efterhånden erfaring med alle dele af værdikæden og udvikler løsninger sammen med Plastindustrien, de store aktører inden for branchen (fx AVL, AffaldPlus og Vestforbrænding), offentlige myndigheder (på statslig, regionalt og kommunalt niveau) og EU Kommissionen, ligesom vi yder rådgivning til de mindre produktionsvirksomheder fx om muligheder, fordele og ulemper ved at substituere engangsplastprodukter til flergangsprodukter og/eller produkter baseret på bioplast, samt muligheder optimale behandlingsmuligheder for plasten. 

plastik2_edited.jpg
plastik_edited.jpg

Hvad har vi lavet?

Nedenstående udvalgte projekter illustrerer det brede spektre af projekter inden for plastikområdet, som PlanMiljø har gennemført i løbet af den sidste årrække:

 • PlanMiljø og Öko-Institut har for EU Kommissionen undersøgt bedste praksis inden for måling og rapportering af genbrug i hele EU og udarbejdet anbefalinger til EUs kommende regulering af området (EU Kommissionen).

 • PlanMiljø har hjulpet Affaldplus ved at analysere indsatsmulighederne i værdikæden og introducere de mest kosteffektive og borgervenlige løsninger – herunder markedsanalyse og dialog med eksportører samt udvikling af kommunikationsstrategi til borgerne. Dette skulle hjælpe til at øge genanvendelsen af plast fra ejerkommunerne i Affaldplus (Affaldplus)

 • PlanMiljø har undersøgt cirkulære affaldsløsninger for Vestforbrænding bl.a. gennem en analyse af Vestforbrændings funktioner, identifikation af cirkulære muligheder og oplæg til strategi (Vestforbrænding)

 • PlanMiljø har udviklet på projektideer og hjulpet til at søge midler for plastindustrien til Plastakademiet CIRKLA, inklusiv en kortlægning af lettest tilgængelige mængder af plastaffald til genanvendelse samt beregning af potentielle miljømæssige og socioøkonomiske gevinster (AVL, Plastindustrien)

 • For det norske Miljødirektorat har PlanMiljø undersøgt materialer, som kan substituere gummigranulat fra genanvendte bildæk på kunstgræs. Projektets resultat var en overskuelig og løsningsorienteret rapport med et overblik over erstatningsprodukter og de relative fordele og ulemper (miljømæssigt, økonomisk og teknisk/praktisk) ved de forskellige alternativer (Miljødirektoratet, NO)

 • PlanMiljø har sammen med EY undersøgt bedste praksis for separat indsamling af plast (samt organisk affald, tekstiler og farligt affald) i EU og udarbejdet anbefalinger til EUs kommende regulering af området (EU Kommissionen)

 • Med udgangspunkt i en LCA-baseret komparativ analyse mellem metalfustager og plastfustagers miljømæssige fodaftryk udviklede vi en række grønne forretningsmodeller for en række bryggerier og udskænkningssteder, der deltog som videnspartnere i projektet (Aalborg Universitet og Gate21)

 • PlanMiljø har foretaget en række forskellige beregninger af miljøeffekter og priser på forskellige service- og emballagetyper med henblik på at udarbejde nye grønne forretningsplaner for både virksomheder, kommuner og regioner. Ligesom vi faciliterer processer for udvikling og markedsdialog om miljøkriterier for plastprodukter  (Kunder inkluderer bl.a. Adamsen fisk, Lærestanden Brandforsiking, Marie Kruse, Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Skanderborg Kommune)

 • I samarbejde med Worldperfect har vi foretaget en gennemgående markedsanalyse af potentielle afsætningsmuligheder for forskellige plastfraktioner fra musikfestivalerne Northside og Tinderbox. (Worldperfect)

 • En række af vores medarbejdere har siden 2018 været tekniske evaluatorer på ansøgninger til det årlige LIFE program. Her har de bistået Europa-Kommissionen med evaluering af ansøgninger under LIFE ’Environment and Resource Efficiency’ samt ’Waste’ – herunder vurderinger af innovative forretningsmuligheder inden for plastik (Stantec / EU Kommissionen)

I DIEH faciliterer vi sammen med PlanMiljø projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med PlanMiljø; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.

Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som PlanMiljø stod for. PlanMiljø gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.

Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

PlanMiljø har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.  

Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 PlanMiljø, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre, blandt andet udskiftning af flere af vores rengøringsprodukter til nogle mere miljøvenlige, brug af nye mikrofiberprodukteer samt indkøb af nyt miljømærket arbejdstøj til vores ansatte. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale PlanMiljø til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

In 2017, PlanMiljo ApS under the leadership of Mr Bjorn Bauer undertook an assignment for the SWITCH-Asia Sustainable Consumption and Production (SCP) National Policy Support Component (NPSC) for Sri Lanka project funded by EU which was operative for a period of 4 years from 2015-2019. Through this assignment, Mr Bauer immensely contributed to the development of a new realistic and feasible strategy and action plan to guide Sri Lanka’s SPP. As part of the assignment, he developed a comprehensive training module for SPP to create awareness of policy makers and procurement personnel of the state sector as well as of suppliers of goods and services. These activities contributed to place focus on SPP as a strategic and political tool to promote sustainability, to ensure the competencies among public procurers to carry out SPP, and increase competencies among suppliers to meet the demand on sustainable products and services.   

Gamini Senanayake, Gamini Senanayake Associates Private Limited

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med Planmiljø, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i Planmiljø som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for Planmiljø og deres medarbejdere!

Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Udvalgte nyheder

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

Samarbejdspartnere og kunder

Kort om PlanMiljø

PlanMiljø er et konsulentfirma, der yder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder bistand inden for bæredygtighed. PlanMiljøs mission er på højt fagligt og etisk niveau at levere innovativ og situationstilpasset rådgivning, som bidrager til mere bæredygtighed hos klienter og samarbejdspartnere.

Kontakt

PlanMiljø ApS

Ellevej 5, Østrup 3670 Veksø
planmiljoe@planmiljoe.dk
Tlf: +45 46 76 24 00

CVR: 30 71 61 67

cookie politik    |    ©2020 PlanMiljø

 • LinkedIn