Medarbejdere

Når det kommer til stykket, så er det menneskene i maskinrummet, som udgør PlanMiljø

Image-empty-state.png

Alma Møller Nielsen

Juniorkonsulent

Cirkulær Økonomi | FN’s Verdensmål | Bæredygtigt forbrug og produktion | Projektledelse | Grøn iværksætteri

Image-empty-state.png

David McKinnon

Seniorkonsulent

Cirkulær økonomi | Affald og ressourcer | Materialestrømme | Værdikæder | Genanvendelse | Affaldslovgivning | Cirkulær økonomi i erhverv | Bæredygtig produktion og forbrug.

Image-empty-state.png

Finn Olsen

Bogholder

Bogholderi og økonomi

Image-empty-state.png

Johanne Skibsted Holm

Antropolog

Antropologiske metoder | Forebyggelse | Redskabsudvikling | Visuel kommunikation | Madspild | Fiskeri | Bæredygtige fødevarer | Grønne indkøb | Grønt iværksætteri | Bæredygtig adfærdsændring

Image-empty-state.png

Katrine Weber

Etnolog

Antropologiske metoder | Anvendt kulturanalyse | Designantropologiske tilgange | Bæredygtig adfærdsændring | Genbrug og affald | Cirkulær økonomi på hverdagsplan

Image-empty-state.png

Laura Winther Engelsbak

Juniorkonsulent

Social bæredygtighed | Bæredygtig adfærdsændring | Kvantitative og kvalitative metoder og evalueringer | Affaldskortlægning og -forebyggelse

Image-empty-state.png

Nina Lander Svendsen

Miljøkonsulent

Cirkulær økonomi | Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling | Offentlige Bæredygtige Indkøb | Policyanalyser | Kvantitative og kvalitative metoder

Image-empty-state.png

Simon Claësson Kaarsberg

Miljøkonsulent

Cirkulær økonomi inden for byggesektoren | Kortlægning af genbrug og genanvendelse | Analyse af politiske tiltag | Energi og klimaregnskaber | Udviklingsarbejde

Image-empty-state.png

Ann Lea Egebæk

Projektleder

Kommunikation | Biodiversitet | Natur | Sociale fællesskaber | Fødevarer | Madspild | Bæredygtige indkøb | Corporate Social Responsibility (CSR) | Fair trade

Image-empty-state.png

David Watson

Seniorkonsulent

Cirkulær økonomi inden for beklædning og tekstiler | Kortlægning af genbrug og genanvendelse | Indikator og indikatorbaseret rapportering | LCA-baseret analyse | Analyse af politiske tiltag

Image-empty-state.png

Gert Schneider

Seniorkonsulent

Spildevandsteknologi | Regnvandshåndtering | Projektledelse

Image-empty-state.png

Jon Bjergfelt

Associeret partner

Strategisk sparring | Bæredygtig indkøb og produktion | Kortlægning af leverandørkæder | Grønne logistik- og distributions løsninger | Projekt- og bæredygtig ledelse

Image-empty-state.png

Kia Rose Egebæk

Projektleder

Cirkulær økonomi | Affald og ressourcer - herunder særligt fokus på plast og elektronik | Strategiudvikling hos offentlige og private | Bæredygtig forbrug og produktion | FN's Verdensmål

Image-empty-state.png

Mads Werge

Seniorkonsulent, partner

Projektudvikling | Strategisk miljøarbejde i SMV’er | Grønne forretningsstrategier | Cirkulær Økonomi | Ressourceeffektivitet | Affaldsforebyggelse | Affaldskortlægning

Image-empty-state.png

Rikke Fischer-Bogason

Chefkonsulent, partner

Grønne Offentlige Indkøb (GPP) | Bæredygtig forbrug og produktion (SCP) | Evalueringer | Analyser |
Kampagner | Kommunikation | Miljølovgivning | Miljøtilsyn

Image-empty-state.png

Simon Wittus Skottfelt

Juniorkonsulent

Bæredygtig fødevareproduktion og -forbrug | Biodiversitet og økosystemer

Image-empty-state.png

Bjørn Bauer

Direktør, partner

Strategiske miljøindsatser | Bæredygtigt forbrug og produktion (SCP) | Mainstreaming af bæredygtighed i organisationer | Grønne indkøb | Projekt og programudvikling og -evaluering

Image-empty-state.png

Elvira Borgman

Juniorkonsulent

Miljøvidenskab | Økologi | Bæredygtig arealanvendelse | Klimaforandringer | Forvaltning af naturressourcer | Cirkulær økonomi

Image-empty-state.png

Iris Secher Kristensen

Praktikant

Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling | Kvantitative og kvalitative metoder | Policyanalyser | Cirkulær økonomi | Klimaforandringer | Udviklingsarbejde

Image-empty-state.png

Julie Granhøj

Antropolog

Antropologiske metoder | Designantropologi | Integration | Social bæredygtighed | Evaluering | Civilsamfund | Fundraising

Image-empty-state.png

Kirsten Solgaard Sørensen

Praktikant

Antropologiske metoder | Social bæredygtighed | Naturforståelser | Klimaforandringer | Energirenovering

Image-empty-state.png

Magnus Bundgaard Nielsen

Journalist

Journalistik og kommunikation

Image-empty-state.png

Sidse Christoffersen

Juniorkonsulent

Antropologiske metoder | Social bæredygtighed | Miljøantropologi | Madspild | Verdensmålene

Image-empty-state.png

Steffen Trzepacz

Projektleder

Affaldsforebyggelse | Procesoptimering | Miljøstrategi | Klima | Energi, CO2 reduktioner | Ressourceeffektivisering | WEEE | Undervisningsmateriale | Cirkulær Økonomi

Alma Møller Nielsen

Alma Møller Nielsen

Intern

Circular Economy | The Sustainable Development Goals | Sustainable consumption and production | Project management | Green entrepreneurship

 • LinkedIn
David McKinnon

David McKinnon

Senior Consultant

Circular Economy | Waste and resources | Material flows | Value chains | Recycling | Waste legislation | Circular economy in business | Sustainable production and consumption

 • LinkedIn
Finn Olsen

Finn Olsen

Accountant

Accounting and finance

Phone: +45 28 86 75 47

 • LinkedIn
Johanne Skibsted Holm

Johanne Skibsted Holm

Anthropologist

Anthropological methods | Prevention | Tool development | Visual communication | Food waste | Fishing | Sustainable food | Green procurement | Green entrepreneurship | Sustainable behaviour

Phone: +45 50 99 62 77

 • LinkedIn
Ann Lea Egebæk

Ann Lea Egebæk

Project Manager

Communication | Biodiversity | Nature | Social communities | Food | Food waste | Sustainable procurement | Corporate Social Responsibility (CSR) | Fair trade

Phone: +45 27 52 39 38

 • LinkedIn
David Watson

David Watson

Senior Consultant

Circular economy within clothing and textiles | Mapping of reuse and recycling | Indicator and indicator-based reporting | LCA-based analysis | Analysis of policy measures

Phone: +45 28 14 64 18

 • LinkedIn
Gert Schneider

Gert Schneider

Senior Consultant

Wastewater technology | Rainwater management | Project Management

Phone: +45 42 95 44 64

 • LinkedIn
Jon Bjergfelt

Jon Bjergfelt

Associate partner

Strategic consulting | Sustainable procurement and production | Mapping of supply chains | Green logistics and distribution solutions | Project and sustainable management

Phone: +45 21 62 05 67

 • LinkedIn
Bjørn Bauer

Bjørn Bauer

Director, Founder and Lead Partner

Strategic environmental efforts | Sustainable Consumption and Production (SCP) | Mainstreaming of sustainability in organisations | Green procurement | Project and program development/evaluation

Phone: +45 40 73 33 13

 • LinkedIn
Elvira Borgman

Elvira Borgman

Junior Consultant

Environmental Science | Ecology | Sustainable land use | Climate change | Management of natural resources | Circular economy

 • LinkedIn
Iris Secher Kristensen

Iris Secher Kristensen

Intern

The Sustainable Development Goals | Quantitative and qualitative methods | Policy Analysis | Circular Economy | Climate change | Development work

 • LinkedIn
Julie Granhøj

Julie Granhøj

Anthropologist

Anthropological methods | Design Anthropology | Integration | Social sustainability | Evaluation | Civil society | Fundraising

 • LinkedIn

I DIEH faciliterer vi sammen med PlanMiljø projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med PlanMiljø; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.

Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som PlanMiljø stod for. PlanMiljø gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.

Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

PlanMiljø har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.  

Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 PlanMiljø, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre, blandt andet udskiftning af flere af vores rengøringsprodukter til nogle mere miljøvenlige, brug af nye mikrofiberprodukteer samt indkøb af nyt miljømærket arbejdstøj til vores ansatte. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale PlanMiljø til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

Mr Bauer immensely contributed to the development of a new realistic and feasible strategy and action plan to guide Sri Lanka’s SPP. As part of the assignment, he developed a comprehensive training module for SPP to create awareness of policy makers and procurement personnel of the state sector as well as of suppliers of goods and services. These activities contributed to place focus on SPP as a strategic and political tool to promote sustainability, to ensure the competencies among public procurers to carry out SPP, and increase competencies among suppliers to meet the demand on sustainable products and services.   

Gamini Senanayake, Gamini Senanayake Associates Private Limited

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med Planmiljø, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i Planmiljø som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for Planmiljø og deres medarbejdere!

Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Udvalgte nyheder

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

Samarbejdspartnere og kunder