Image-empty-state.png

Lea Fackmann Jensen

Praktikant

T: +45 46 76 24 00

M: +45 26 13 44 85

Lea er i gang med sit 5. semester på sin bachelor i antropologi, som hun tager på Købehavns Universitet. Hun har gennem sin uddannelse opbygget stor erfaring med kvalitative såvel som kvantitative metoder heriblandt deltagerobservation, fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser, dybdegående interviews og desk research.

Gennem flere omgange feltarbejde har Lea fået indsigt i antropologiske tilgange, der sætter mennesket i fokus. Konkret har Lea beskæftiget sig med social bæredygtighed i Vollsmose samt arbejdet med forebyggelse af madspild i det private hjem som led i et projekt igangsat af Teknik- og Miljøforvaltningen. I disse forbindelser har Lea fået erfaring med projektdesign, dataindsamling, formidling af indsigter og anbefalinger samt projektevaluering.