Image-empty-state.png

Laura Winther Engelsbak

Juniorkonsulent

T: +45 46 76 24 00

Laura læser sociologi på Københavns Universitet, og har herfra bred indsigt i adfærd, samt sociale relationer og processer i små og store grupper af mennesker, organisationer, institutioner mm.

Med sin erfaring inden for kvantitative og kvalitative undersøgelser - statistisk, surveys, interviews og feltarbejde - arbejder hun med evalueringer, kortlægninger, adfærdsstudier, samt brugerundersøgelser. Laura arbejder særligt inden for social bæredygtighed, cirkulær økonomi og hvad der motiverer til bæredygtige adfærdsændringer på mikro- og makroniveau.