Image-empty-state.png

Katrine Weber

Etnolog

T: +45 46 76 24 00

M: +45 26 13 88 02

Med en baggrund i etnologi og kulturvidenskab er Katrine uddannet i at skabe viden om adfærd og betingelser for adfærdsforandring. Med en bred palet af kvalitative metoder har hun studeret kulturelle processer i offentlige rum, organisationer og private hjem – fra Kina til Sønderjylland. Katrines specialisering i Anvendt Kulturanalyse gør, at hun er god til at omsætte kvalitative data til indsigter og konkrete redskaber. Hun har kortlagt adfærd, analyseret barrierer, motivationer og forandringspotentialer, testet løsninger sammen med brugere og udformet anbefalinger til forskellige aktørtyper.


Katrine er særligt optaget af de spændinger mellem kultur og samfundsstruktur, der viser sig i omstillingen til cirkulær økonomi. Hun har arbejdet med temaer som affald og ressourcer, naturrelationer, forbrug og genbrug og har ligeledes erfaring med projekter som vedrører foreningsliv, repræsentation og mangfoldighed.