Image-empty-state.png

Amalie Børglum Ploug Olsen

Praktikant

T: +45 46 76 24 00

M: +45 60 43 72 82

Amalie har erfaring inden for bæredygtige transitionsprocesser for både nyopstartede og etablere virksomheder og organisationer. I denne forbindelse har hun særligt arbejdet med implementering af teknologier der hæmmer udledning af drivhusgasemissioner, hæmmer udledning af affaldsstrømme til naturlige miljøer og fremmer recirkulering af næringsstoffer. Amalie har ligeledes erfaring med alternative dyrkningsformer og har under sin uddannelse særligt specialiseret sig inde for den grønne omstilling af landbruget både i henhold til regulering, forvaltning og kommunikation med involverede parter.


Amalie har en bachelor i Teknologisk 

Samfundsvidenskabelig Planlægning (TekSam) og er på sit sidste semester af sin kanditat i TekSam på Roskilde Universitet.