Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi gør op med den nuværende ”køb, brug og smid væk”-kultur, der både er afsindig ressourcetung, og som udleder betydelige mængder af CO2. Cirkulær økonomi tilbyder en mere bæredygtig model, hvor ressourcerne recirkuleres i vores samfund til højest mulige værdi, samtidig med at der produceres mindre affald. Cirkulær økonomi handler desuden om at designe til lang levetid, genbruge samt at sortere og behandle affald på en intelligent og ressourceeffektiv måde.  

 

I PlanMiljø arbejder vi med cirkulær økonomi i praksis. Cirkulær økonomi tilbyder uanede muligheder for virksomheder i kraft af reducerede produktionsomkostninger, stabile produktionsinput, konkurrencefordele samt udvikling af innovation og nye forretningsideer. Med en innovativ og samudviklende tilgang hjælper vi virksomheder med at realisere disse muligheder, ligesom vi hjælper den offentlige sektor med at understøtte den cirkulære omstilling. 

Hvad kan vi?

PlanMiljø har værktøjskassen, viden om og erfaring med, hvordan cirkulær økonomi realiseres og understøttes i praksis. PlanMiljø har en organisatorisk og en teknisk tilgang, der sikrer, at virksomhedens eller organisationens kompetencer udvikles og medarbejderne understøttes i den forandring, som cirkulær økonomi kræver. PlanMiljø har kendskab til de typiske udfordringer og til affaldsreguleringen, som virksomheder undertiden oplever som en barriere i arbejdet med cirkulær økonomi.  

 

PlanMiljø har desuden stor erfaring med at kortlægge ressourcestrømme og livscyklusscreeninger, samt udarbejde analyser, der skaber vidensgrundlaget for at udvælge og prioritere indsatsområder.  

circular

Hvad har vi lavet?
 

PlanMiljø har i det sidste årti arbejdet intensivt med cirkulære økonomiske projekter, vi har b.la.:

 • Understøttet utallige virksomheder med at udvikle og implementere cirkulære forretningsmodeller og strategier herunder et par udvalgte virksomheder:

  • Bistået Beyond Coffee med at udvikle og demonstrere en cirkulær forretningsmodel for højkvalitets proteinpulver dyrket i kaffegrums (Midler fra MUDP)

  • Udført en livscyklusanalyse af ølfustagers miljøpåvirkning (Midler fra Bæredygtig Bundlinje)

  • Hjulpet Houdini med at udarbejde et forretningsmodel baseret på produkt-som-service for deres friluftstøj (Midler fra Re:Source).

  • Understøttet mere end ti virksomheder i at udvikle og implementere cirkulære forretningsmodeller (CØSMV- pulje, midler fra Erhvervsstyrelsen)
    

 • Hjulpet offentlige myndigheder rundt om i Europa med at kortlægge forskellige affaldsfraktioners – som tekstiler, WEEE, madaffald og plastik - kredsløb: Hvor opstår affaldet, og hvor ender det? PlanMiljøs arbejde med affaldssektoren indebærer, at vi har indgående kendskab til denne såvel som til specifikke fraktioner (hhv. Dansk og Norsk Miljøstyrelse, Københavns Kommune, Nordisk Ministerråd)
   

 • Rådgivet i offentlige cirkulæreindkøb som tidligere sekretariat for Forum for Grønne Indkøb), og som rådgivere i Rejseholdet for Grønne Indkøb understøtter og vejleder vi i, hvordan offentlige indkøbere kan stille cirkulære krav i deres udbud (Miljøstyrelsen).
   

 • Kortlagt indikatorer og internationale erfaringer, der kan bruges til at måle og monitorere den cirkulær udvikling. Cirkulære indikatorer kan bruges både på produkter, blandt virksomheder såvel som på kommunalt og på nationalt niveau (Nordisk Ministerråd, Erhvervsstyrelsen)
   

 • Analyseret og vurderet, hvordan genbrug kan måles på tværs af EU (EU Kommission).

 • Bidraget til en analyse om sortering af forskellige affaldsfraktioner.
   

 • Udarbejdet en vejledning til og et casekatalog om, hvordan de Nordiske kommuner kan understøtte cirkulær økonomi gennem de forskellige kommunale roller herunder; forretningsudvikling, offentlige grønne indkøb, byggeri- og anlæg samt affald- og ressourcer (Nordisk Ministerråd)
   

 • Undersøgt, hvordan regulering og lovgivning påvirker industrielle symbioser, samt hvordan kommuner i særdeleshed kan arbejde med industrielle symbioser (Baltisk Industrisymbiose Projekt, BIS)
   

 • Kortlagt muligheder og barrierer for certificering af genbrugsprodukter (Erhvervsstyrelsen).

"DIEH faciliterer vi sammen med PlanMiljø projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med PlanMiljø; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor."


Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

"Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med PlanMiljø. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår PlanMiljø at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med."


Thomas Trads Hansen, Direktør, Aluproff

"HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som PlanMiljø stod for. PlanMiljø gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde."


Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

"Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 PlanMiljø, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre, blandt andet udskiftning af flere af vores rengøringsprodukter til nogle mere miljøvenlige, brug af nye mikrofiberprodukteer samt indkøb af nyt miljømærket arbejdstøj til vores ansatte. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale PlanMiljø til at facilitere en miljømærkningsproces."


Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

"PlanMiljø har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren."


Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

"Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med Planmiljø, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i Planmiljø som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for Planmiljø og deres medarbejdere!"


Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Udvalgte nyheder

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

Samarbejdspartnere og kunder