Cirkulær økonomi

Hvem skal du have fat på?

Vil du høre mere om potentielle samarbejder om cirkulær økonomi, så tag fat i direktør Bjørn Bauer, seniorkonsulent David Watson, projektleder Kia Rose Egebæk eller miljøkonsulent Nina Lander Svendsen.

Cirkulær økonomi gør op med den nuværende ”køb, brug og smid væk”-kultur, der både er ressourcetung, medfører udledning af betydelige mængder CO2 og skaber kolossale affaldsmængder. Cirkulær økonomi tilbyder en bæredygtig model, hvor ressourcerne anvendes og recirkuleres i vores samfund til højest mulige værdi. Cirkulær økonomi handler om at designe til lang levetid, udbyde services i stedet for produkter, sikre genbrug og reparation, samt at sortere og behandle affald på en intelligent og ressourceeffektiv måde.  

 

I PlanMiljø arbejder vi med cirkulær økonomi i praksis. Cirkulær økonomi tilbyder uanede muligheder for virksomheder i kraft af reducerede produktionsomkostninger, stabile produktionsinput, konkurrencefordele samt innovation og nye forretningsideer. Med en innovativ og samudviklende tilgang hjælper vi virksomheder med at realisere disse muligheder, ligesom vi hjælper den offentlige sektor med at understøtte en cirkulær omstilling. 

Hvad kan vi?

PlanMiljø leverer specialiseret viden og historik omkring emnet madaffald og madspild, og vi kan udvikle og tilpasse metoder både til konkrete madspildsmålinger og til kortlægning af problemets omfang eller tiltags effekter. PlanMiljø yder kvalificeret rådgivning omkring, hvordan I som virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder kommer videre i jeres arbejde med at stoppe spildet af fødevarer. PlanMiljø har gennem 10 år opbygget et stort netværk af aktører i fødevareværdikæden, og vi ynder at sætte nye aktører med spændende løsninger sammen med etablerede spillere, for i samarbejde at styrke kampen mod madspild og fødevarertab.

Hvad kan vi?

PlanMiljø har en stærk metodisk værktøjskasse samt viden om og erfaring med, hvordan cirkulær økonomi realiseres og understøttes i praksis. Vi har en både organisatorisk og teknisk tilgang, der sikrer, at virksomhedens eller organisationens kompetencer udvikles og at medarbejderne understøttes i den forandring, som cirkulær økonomi kræver. Vi har solidt kendskab til de typiske barrierer, som virksomheder og organisationer møder i arbejdet med cirkulær økonomi, og vi har stor erfaring i at kortlægge og miljøvurdere ressourcestrømme og hermed skabe de bedste forudsætninger for at udvælge og prioritere indsatsområder. Vores team behersker tekniske, økonomiske og menneskelige aspekter af nye løsninger og har stor erfaring i at indarbejde nye visioner og arbejdsgange i virksomheder og organisationer.

Copy%20of%2011_edited_edited.jpg
Copy%20of%20ext-3_edited_edited.jpg

Hvad har vi lavet?

PlanMiljø har hjulpet utallige virksomheder med at udvikle og implementere cirkulære forretningsmodeller og strategier, alene i perioden 2018-2020 omkring 60 projektforløb. Vi har samudviklet forretningsmodeller med holdbare produkter uden skadelig kemi, omstillet fra produkter til service gennem leje eller deleordninger, og bistået med at realisere genbrug af produkter eller genanvendelse af materialer.

 

PlanMiljø har hjulpet EU Kommissionen og offentlige myndigheder rundt om i Europa med at kortlægge affaldsfraktioners kredsløb, bl.a. tekstiler, elektronik, organisk, bygge og plastik. Hvor og hvorfor opstår affaldet, og hvor ender det – hvad kan der gøres, for at mindske affaldsmængderne og øge genanvendelsen? Et par eksempler: I 2019-2021 udarbejder vi en national cirkulær økonomi-strategi i Portugal med fokus på sekundære råmaterialer, og i 2019 har vi lavet forarbejdet til EU regulering ift. separat affaldsindsamling og genbrug.

 

PlanMiljø har endvidere særdeles stor erfaring med offentlige cirkulære indkøb. Som tidligere sekretariat for Forum for Grønne Indkøb og som nuværende Rejsehold for Grønne Indkøb understøtter og vejleder vi i, hvordan offentlige indkøbere kan stille cirkulære krav i deres udbud. Vores viden på området har bragt os vidt omkring, og vi har således arbejdet med offentlige indkøb i bl.a. Mongoliet, Thailand og Brasilien.

På mere overordnet niveau har vi i flere omgange kortlagt indikatorer og internationale erfaringer i relation til at måle og monitorere forskellige aspekter af den cirkulære udvikling, og vi analyserer i 2020 for Nordisk Ministerråd de nordiske og internationale erfaringer med national og sub-national måling af indsats og fremskridt på cirkulær økonomi.

I DIEH faciliterer vi sammen med PlanMiljø projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med PlanMiljø; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.

Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som PlanMiljø stod for. PlanMiljø gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.

Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

PlanMiljø har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.  

Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 PlanMiljø, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre, blandt andet udskiftning af flere af vores rengøringsprodukter til nogle mere miljøvenlige, brug af nye mikrofiberprodukteer samt indkøb af nyt miljømærket arbejdstøj til vores ansatte. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale PlanMiljø til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

In 2017, PlanMiljo ApS under the leadership of Mr Bjorn Bauer undertook an assignment for the SWITCH-Asia Sustainable Consumption and Production (SCP) National Policy Support Component (NPSC) for Sri Lanka project funded by EU which was operative for a period of 4 years from 2015-2019. Through this assignment, Mr Bauer immensely contributed to the development of a new realistic and feasible strategy and action plan to guide Sri Lanka’s SPP. As part of the assignment, he developed a comprehensive training module for SPP to create awareness of policy makers and procurement personnel of the state sector as well as of suppliers of goods and services. These activities contributed to place focus on SPP as a strategic and political tool to promote sustainability, to ensure the competencies among public procurers to carry out SPP, and increase competencies among suppliers to meet the demand on sustainable products and services.   

Gamini Senanayake, Gamini Senanayake Associates Private Limited

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med Planmiljø, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i Planmiljø som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for Planmiljø og deres medarbejdere!

Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Featured projects

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

Samarbejdspartnere og kunder

About PlanMiljø:

PlanMiljø is an environmental consultancy firm offering policy analyses, evaluations, project development, and communication and dissemination of complex environmental agendas. Established in 1990 and with 15 staff members today, PlanMiljø has since carried out assignments in more than 60 countries. Its main customers are the Danish Ministry of Environment, the Nordic Council of Ministers, the EU Commission, ILO, SIDA, the World Bank and UN agencies, as well as a wide range of private businesses.

Contact us

PlanMiljø ApS

Ellevej 5, Østrup 3670 Veksø
planmiljoe@planmiljoe.dk
Tlf: +45 46 76 24 00

CVR: 30 71 61 67

cookie politik    |    ©2020 PlanMiljø

  • LinkedIn