Bæredygtig forretningsudvikling

Der er mange grunde til at gøre din forretning mere bæredygtig: Du kan spare ressourcer, opnå en konkurrencefordel, bidrage til organisatorisk udvikling og innovation, adressere fremtidige risici og skabe samfundsmæssig værdi (også betegnet ”shared value”).

Hvad kan vi? 

Der er flere veje at gå i den bæredygtige forretningsudvikling afhængigt af, hvor bæredygtig virksomheden er i dag, og hvor virksomheden gerne vil stå på sigt. PlanMiljø har indgående kendskab til bæredygtighedsområdet såvel som forretningsudvikling, og har hjulpet mere end 50 virksomheder med bæredygtig forretningsudvikling.

 

PlanMiljø kan hjælpe med at afklare, hvilke veje virksomheden kan tage værende:

 • En miljømærkning, der dokumenterer virksomhedens bæredygtighedspræstation
   

 • Udvikling af strategi i tæt dialog med virksomheden, der f.eks. kan tage afsæt verdensmålene og cirkulær økonomi, teknologiudvikling eller noget helt tredje.
   

 • Udvikle og implementere cirkulære forretningsmodeller, der udnytter ressourcerne til højest mulige værdi eller afklaring af mulige ressourcebesparelser.
   

 • Afklare efterspørgsel og forbrugermønstre ved hjælp af antropologiske metoder som kvalitative interviews og observations eller via. spørgeskemaer og markedsanalyser.
   

 • Understøtte adfærdsændringer blandt forbrugere eller medarbejdere, hvis det skulle være en forudsætning for at opnå en bedre miljøpræstation.
   

 • Kortlægge leverandørkæder og mulige partnerskaber.
   

 • Understøtte og projektlede teknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter.
   

Læs mere her om hvordan PlanMiljø kan hjælpe netop din virksomhed. 

Hvad har vi lavet?

PlanMiljø har hjulpet mere en 50 virksomheder med bæredygtige forretningsudvikling herunder et udpluk:

 • Udviklet og faciliteret forløb med strategisk arbejde med verdensmålene 
   

 • Bistået virksomheder med at udvikle bæredygtige forretningsmodeller og facilitere netværk på tværs af virksomheder i en given branche (F.eks. på vegne af NBE)
   

 • Udført markedsundersøgelser 
   

 • Hjulpet virksomheder med at opnå Svanemærket 
   

 • Udviklet og implementeret cirkulære forretningsmodeller 
   

 • Udviklet projekter, projektansøgninger og ledet projekter b.la. med midler fra Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprojekter (MUDP) 
   

 • Analyseret bæredygtighedstendenser på forskellige markedet og udarbejdet casesamlinger med særligt interessant bæredygtige forretningsmodeller (Indenfor elektronik, tekstiler og plastik).
   

 • Udregnet miljøeffekter 

"DIEH faciliterer vi sammen med PlanMiljø projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med PlanMiljø; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor."


Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

"Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med PlanMiljø. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår PlanMiljø at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med."


Thomas Trads Hansen, Direktør, Aluproff

"HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som PlanMiljø stod for. PlanMiljø gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde."


Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

"Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 PlanMiljø, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre, blandt andet udskiftning af flere af vores rengøringsprodukter til nogle mere miljøvenlige, brug af nye mikrofiberprodukteer samt indkøb af nyt miljømærket arbejdstøj til vores ansatte. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale PlanMiljø til at facilitere en miljømærkningsproces."


Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

"PlanMiljø har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren."


Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

"Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med Planmiljø, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i Planmiljø som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for Planmiljø og deres medarbejdere!"


Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Samarbejdspartnere og kunder