Affald

En stor del af de ressourcer, vi forbruger, efterlader en eller anden form for affald, og sådan har det til dels altid været. Men vores brug-og-smid-væk-kultur er øget i intensitet og vi har i dag en langt større affaldsmængde end nogensinde tidligere. Ved en bæredygtig omstilling til en cirkulær økonomi bliver genereringen af affald minimeret, og det affald, som opstår, vil blive omdannet til ressourcer, der kan benyttes igen og igen. Dermed er cirkulær økonomi tæt knyttet til principperne i affaldshierarkiet, der er grundlaget for al arbejde i affaldssektoren, og hvor vi stræber efter at løfte affaldet så højt op i hierarkiet som muligt. Selvom hovedopgaven i cirkulær økonomi er at undgå, at affaldet overhovedet opstår, er der stadig behov for at undersøge mulighederne for at udnytte det affald, der generes så effektivt som muligt. 

 

Hvad kan vi? 

PlanMiljø arbejder med myndigheder, affaldsselskaber, genanvendelsesvirksomheder og store og små virksomheder til at forstå, optimere og minimere ressourceforbrug og affald. Vi fordyber os i både de politiske dagsordener og de praktiske udfordringer som kunden står over for, når de skal arbejde med affaldsstrømme. Det giver os mulighed for at hjælpe relevante beslutningstager med kvalificeret og gennemarbejdet indsigt i de problemer, der skal løses.  Bl.a. har vi bistået forskellige forsyningsselskaber herunder Vestforbrænding, AffaldPlus og Argo med ressource- og affaldsplanrelaterede aktiviteter, bidraget til EUs vejledning om separat indsamling af husholdningsaffald, herunder særligt fokus på tekstil-, plastik- og bioaffald (se vores afsnit om Tekstilplastik og madspild), og så arbejder vi løbende på opgaver specifik omhandlende byggeaffald. 

 

Henkastet affald: PlanMiljø har ligeledes indgående kendskab til henkastet affald som problemstilling, og har gennem de sidste 10 år arbejdet med at løse forskellige udfordringer inden for emnet. Blandt andet har vi kortlagt henkastet affald for Københavns Kommune i en årrække, samt gennemført affaldstællinger i samarbejde med Hold Danmark Rent. Vi har interviewet over 1.000 borgere om deres opfattelser af henkastet affald og renhold og vores antropologer har stor viden om hvordan miljørelateret forbrugeradfærd kan påvirkes. Læs mere i vores afsnit om adfærd.

 

Vejledninger for affald: PlanMiljø har stor erfaring i at udvikle og formulere vejledninger affald for bl.a. Miljøstyrelsen med Vejledning om grønlistet affald; Vejledning for tilsyn med forurenende virksomheder; Vejledning om gradueret tilsyn; Egenkontrolvejledningen; Vejledning om anmeldeordningen; og Vejledning om risikovirksomheder. 

"DIEH faciliterer vi sammen med PlanMiljø projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med PlanMiljø; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor."


Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

"Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med PlanMiljø. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår PlanMiljø at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med."


Thomas Trads Hansen, Direktør, Aluproff

"HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som PlanMiljø stod for. PlanMiljø gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde."


Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

"Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 PlanMiljø, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre, blandt andet udskiftning af flere af vores rengøringsprodukter til nogle mere miljøvenlige, brug af nye mikrofiberprodukteer samt indkøb af nyt miljømærket arbejdstøj til vores ansatte. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale PlanMiljø til at facilitere en miljømærkningsproces."


Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

"PlanMiljø har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren."


Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

"Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med Planmiljø, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i Planmiljø som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for Planmiljø og deres medarbejdere!"


Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Udvalgte nyheder

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

Samarbejdspartnere og kunder